MB Psychiatrie & Counseling

 

VERGOEDING VAN BEHANDELING BIJ DE PSYCHIATER:

 

  1. Behandeling bij een psychiater is medisch-specialistische zorg en hoort thuis in de "Specialistische GGZ". Deze behandeling kan alleen voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen na verwijzing door de huisarts naar de SGGZ.
  2. De behandeling van psychiatrische aandoeningen bij patienten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waar de praktijk een overeenkomst mee heeft, wordt door de verzekeraar vergoed. Voor die onderdelen die niet onder vergoeding van de zorgverzekeraar vallen, wordt het maximum tarief gehanteerd dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld (tarief OVP).
  3. Als het wettelijk eigen risico (in 2020 en 2021: €385) nog niet voor andere ziektekosten is betaald, zal de verzekeraar dit bij u in rekening brengen.
  4. Een second opinion, terwijl u elders in behandeling bent, wordt slechts door een deel van de verzekeraars vergoed. Vraag hiernaar bij uw eigen zorgverzekeraar.
  5. Counseling of coaching wordt niet door de verzekeraar vergoed. U dient deze behandeling zelf te betalen. Soms is de werkgever bereid deze te betalen of een bijdrage te leveren. Het tarief hiervoor is €150,= per uur.
  6. NO SHOW:

    Wanneer u korter dan 24 uur van tevoren afzegt zonder goede reden, of wanneer u zonder bericht niet verschijnt, zal ik u een rekening sturen voor

    € 100,=.
MB Psychiatrie & Counseling | boerma@mbpsychiatrie.nl