MB Psychiatrie & Counseling

 

DIAGNOSTIEK

 

U kunt bij mij terecht voor diagnostiek van alle psychiatrische aandoeningen.
Na diagnostiek zullen wij bespreken of behandeling noodzakelijk is en zo ja, welke behandeling voor u het meest passend is. Het kan zijn dat ik u adviseer om elders behandeld te worden. Redenen daarvoor kunnen bijvoorbeeld zijn dat ik niet de juiste expertise voor uw behandeling heb of dat u een intensievere behandeling nodig hebt dan ik u kan bieden. 

 

PSYCHIATRISCHE BEHANDELINGEN

  1. Jongeren (vanaf 18 jaar) en volwassenen met een psychiatrische aandoening.
  2. Duo-behandeling in samenwerking met een van de collega's uit mijn team.
  3. Second opinions.
  4. Specifieke expertise: ADHD, ASS, psychose, seksespecifieke psychiatrische problematiek.

OVERIGE BEHANDELINGEN

  1. Counseling/coaching voor werkgerelateerde of levensfaseproblematiek die niet direct gerelateerd is aan een psychiatrische aandoening.
  2. Leertherapie voor psychiaters in opleiding.

 

  

 BELANGRIJK!

 

Indien er sprake is van crisis, en opname of hoogfrequente of 7x24-uurs-zorg wordt overwogen, is aanmelding bij mijn praktijk NIET mogelijk. U kunt dan het beste terecht bij een GGZ-instelling.

 

MB Psychiatrie & Counseling | boerma@mbpsychiatrie.nl